Curricula - Knowledge - Navigation

Orientări privind prevenirea

Manual despre modelul Cub

UN INSTRUMENT PRACTIC DE PR

EVENIRE A TERORISMULUI ȘI CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În acest capitol vom vedea cum modelul „Cub” răspunde la provocările care apar în prezent în acțiunile de prevenire dintr-o perspectivă multi-dimensională, multi-disciplinară și multi-agenție, în conformitate cu modelul de „practică polițienească orientată spre probleme”. Abordarea noastră este una cu precădere practică și funcțională, deși se înscrie într-un cadru de drepturi și datorii clar structurate pe principiile europene. Simplu spus, modelul „Cub” este transpunerea practică a unei viziuni moderne a prevenirii situaționale a criminalității, care știe cum să îmbine toți factorii complecși aplicabili și care învață din greșelile realizate în prevenție, în combaterea terosismului și a criminalității organizate.