Curricula - Knowledge - Navigation

Metodika prevence

Příručka ke krychlovému modelu

PRAKTICKY ORIENTOVANÝ PREVENTIVNÍ NÁSTROJ BOJE PROTI TERORISMU A ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

V této kapitole analyzujeme, jakým způsobem odpovídá „krychlový model“ na výzvy současné prevence z multidimenzionálního, multidisciplinárního a multiaktérového hlediska podle modelu „problémově orientované policejní činnosti“. Zaujímáme výrazně praktický a operativní přístup, který je i přesto v souladu s právy a povinnostmi jednoznačně vycházejícími z evropských zásad. Pro zjednodušení bychom mohli říci, že „krychlový model“ představuje praktickou transpozici moderní vize situační prevence kriminality (SPK), která dokáže kombinovat všechny použitelné komplexní faktory a která se učí z chyb v oblasti prevence, terorismu a organizovaného zločinu.