Curricula - Knowledge - Navigation

Wskazania dotyczące działań prewencyjnych

PODMIOTY

Dla grupy PODMIOTY przyjęliśmy klasyfikację sytuacyjnej prewencji kryminalnej opartą na zachowaniach związanych z otoczeniem, nie zaś na powszechnych kategoriach  osób pierwszego kontaktu i stron zaangażowanych,  które uważamy za zbyt ogólne i nieprecyzyjne. Mamy tu więc 4 różne podmioty, każdy z innym i zmieniającym się ciężarem oddziaływania w zależności od swojego otoczenia, inną funkcją instytucjonalną w tymże otoczeniu w tym konkretnym przypadku „CHEERS” oraz inną sferą wpływu, którą może wykorzystać:

Sprawcy i podejrzani: To osoby, które popełniły (lub są podejrzane o popełnienie) konkretnego przestępstwa i ich zachowania są dla nas przydatne dla celów zdefiniowania analogicznych scenariuszy prewencyjnych.

Bliscy pozostają w relacji ze sprawcami, znają ich i mogą wywierać na nich pewien wpływ (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, przyjaciele, małżonkowie).

Kompetentni nadzorcy pozostają w relacji z celem lub ofiarą. Są to ludzie lub instytucje zazwyczaj chroniący dobra własne lub należące do członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów czy współpracowników.

Administrator miejsca to osoba lub instytucja, do której obowiązków należy kontrola zachowań w danym miejscu, czyli na przykład personel więzienny, kierowca autobusu poruszającego się po drogach publicznych czy nauczyciel w placówce kształcenia. Do tej grupy zaliczamy również policję, wojsko oraz rządy, a także mass media oraz firmy internetowe i organy nadzorujące treści internetowe (mówimy wtedy o administratorach nowej cyberprzestrzeni), jak również partie polityczne i ruchy instytucjonalne, ponieważ ich właściwe lub błędne decyzje będą miały wpływ na dynamikę zdarzeń. I tak na przykład prywatne firmy internetowe są administratorem miejsca dla swojej własnej przestrzeni wirtualnej. W nowych warunkach wspólnego zarządzania bezpieczeństwem niewątpliwie mają one konkretne uprawnienia i możliwości zbliżone do wywiadu, prokuratury czy policji, które w tej przestrzeni są publiczną stroną „administracji miejsc”.